Stichting Bibliotheek Hellendoorn-Nijverdal handelend onder de naam ZINiN. De hoofdvestiging en het contactadres is; Willem Alexanderstraat 7, 7442 MA Nijverdal

Het RSIN/fiscaal nummer is 006356849

De hoofdlijnen van het beleidsplan ( Missie visie )

De stichting werkt volgens het Cultural Governance model.

De stichting werkt volgens de cao bibliotheek en de cao Welzijn

De directie bestaat momenteel uit een lid. Het aantal directeuren wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht stelt een profielschets op voor de omvang van en de samenstelling van de directie, rekening houdend met de aard van de stichting, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid van de directeuren.

De Raad van Toezicht benoemt en ontslaat (de leden van) de directie en stelt zijn/hun bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden vast. De directeuren worden benoemd door de Raad van Toezicht voor onbepaalde of bepaalde tijd, in welk laatste geval de duur van de benoeming bij het benoemingsbesluit wordt vastgesteld.
De directeur/bestuurder Dhr. C. Funk.

Jaarverslag 2020

Formulier publicatieplicht ANBI