Kosten van een lenerspas per jaar    
 jeugd t/m 17 jaar  gratis   

 volwassenen
 een 2e pasje (gratis partnerpas) kan alleen op een
 abonnement van € 55,-- verkregen worden

 Digital Only Abonnement (e-books)

 € 55,--

 

 € 42,--

 
 10 leenstrips

 € 7,50

 
 Vakantielener    
 met geldige pas van andere bibliotheek     gratis  
 vakantiepas voor 4 weken  € 4,--  
 1 week verlenging vakantiepas  € 1,50  
 Leengelden per artikel + uitleentermijn    
 alle materialen  gratis  4 weken
 m.u.v. Expresstiitel  gratis  2 weken
     
 Diverse vergoedingen    
 reserveren van boek, cd, dvd e.d.  gratis  
 reserveren van cd, dvd bij Muziekweb Rotterdam  € 3,--  
 reserveren van dvd bij Filmbieb Rotterdam  € 3,--  
 reserveren van boek, cd, dvd e.d. buiten Overijssel  € 5,--  
 Er geldt een maximum van 10 reserveringen    
 duplicaat lenerspas  € 3,50  
 zwart/wit fotokopie/print per stuk  € 0,10  
 kleuren fotokopie/print per stuk   € 0,40  
     
     
     
 gebruik van internet  gratis  
 verlengen via internet  gratis  
     

 te-laat-geld bij
 overschrijding van de leentermijn per dag
 de bibliotheek werkt met een te-laat-per-dag
 systeem: u betaalt per openingsdag die u te
 laat bent.

   

 voor alle media per dag

 € 0,15