Voor wie?

De dienstverlening van de Bibliotheek aan Huis richt zich op inwoners van de gemeente Hellendoorn die door een (tijdelijke) handicap, door ziekte of ouderdom niet (meer) in staat zijn zelf naar de bibliotheek te komen.Ook de afstand naar de bibliotheek kan een belemmering zijn om zelf de bibliotheek te bezoeken.

Hoe werkt de Bibliotheek aan Huis?
De werkwijze is, dat bij iedere lezer thuis gemiddeld één maal per vier weken boeken worden geruild. Dit gebeurt op een in onderling overleg vastgesteld tijdstip door steeds dezelfde vrijwilliger.
De vrijwilliger komt eerst een keer langs voor een kennismakingsbezoek om de belangstelling van de lezer te peilen en verstrekt informatie over de werkwijze van de dienst.

Wat kost het?
De lezer betaalt het normale contributiebedrag en ontvangt een lidmaatschapskaart van de bibliotheek. Er worden verder geen extra kosten in rekening gebracht.

Interesse?
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de ZINiN Bibliotheek Nijverdal via de mail naar  of telefonisch 0548-613342.