De bibliotheek en laaggeletterdheid

In Nederland wonen 1,5 miljoen volwassenen die grote moeite hebben met lezen en schrijven. Ook veel kinderen hebben leesproblemen.
In onze gemeente is net als landelijk ca. 13 % van de bevolking laaggeletterd.
Een kwart van hen verlaat de basisschool met een leesachterstand van twee jaar. Laaggeletterdheid is een verborgen probleem met twee kanten. Aan de ene kant de laaggeletterden zelf die er niet over durven te praten en aan de andere kant hun omgeving die het moeilijk vindt om hen hierover aan te spreken. 

De ZINiN Bibliotheken hebben boeken voor laaggeletterden, met korte zinnen en makkelijke woorden. Vooral de laatste jaren zijn er veel spannende en leuke boeken uitgegeven. Ook zijn er luisterboeken op cd en daisyroms.