De collectie van de ZINiN Bibliotheek bestaat uit de volgende onderdelen die hieronder allemaal uitgelicht staan. Klik op één van de collectieonderdelen voor meer informatie:

De bibliotheek heeft een grote verzameling romans, verhalen en gedichten. U kunt ook terecht voor informatie over allerlei onderwerpen, zoals:

* reizen
* gezondheid
* tuinieren
* huisdieren
* koken
* spiritualiteit

Er zijn niet alleen boeken in het Nederlands, maar ook in het Engels.Om actuele bestsellers nog sneller beschikbaar te kunnen stellen beschikken de ZINiN Bibliotheken over een collectie Expresstitels. Deze boeken zijn te herkennen aan de “ExpressTitels”-sticker op de voorzijde. De titels worden regelmatig vernieuwd, zodat altijd de nieuwste boeken voor u klaar liggen.
Expresstitels kunt u voor 2 weken lenen. U kunt de boeken na deze periode niet verlengen.

In de bibliotheek Nijverdal is een collectie materialen over de geschiedenis en ontwikkeling van Overijssel beschikbaar. Tevens is er veel informatie over de geschiedenis van Hellendoorn te vinden. Onze filialen in Hellendoorn, Haarle, Daarle en Daarlerveen hebben kleine collecties over de plaatselijke geschiedenis.

Naast boeken voor volwassenen, hebben we natuurlijk ook een collectie voor de jeugd:

*prentenboeken voor peuters en kleuters

*eerste leesboekjes

*A-leesboeken aangemerkt met een A voor kinderen van 6-8 jaar

*B-leesboeken aangemerkt met een B voor kinderen van 8-12 jaar

*C-leesboeken aangemerkt met een C voor jongeren van 12 jaar tot 15 jaar

*D-leesboeken aangemerkt met een D voor jongeren van 15 tot 18 jaar 

*AJ informatieve boeken voor kinderen tot 8 jaar

*J informatieve boeken voor kinderen van 8 jaar en ouder

In de jeugdcollectie bevinden zich ook boeken voor ouders en opvoeders welke u samen met kinderen kunt lezen. Dit kunnen boeken zijn om kinderen te leren lezen en schrijven, maar ook om samen met het kind onderwerpen te bespreken, zoals overlijden, en scheiding, zwangerschap en seksualiteit.

Eén op de tien kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs heeft problemen met lezen en spellen. Dit zijn meestal kinderen met dyslexie. Ook kinderen met een concentratiestoornis, zoals ADHD en (allochtone) kinderen met een taalachterstand kunnen een leesbeperking ontwikkelen. In de bibliotheek is daarom een Makkelijk Lezen Plein (MLP) te vinden. In een speciale kast in de bibliotheek staat een selectie van makkelijk-lezen boeken, luisterboeken en daisyroms. Aan deze boeken worden eisen gesteld op het gebied van vormgeving, taalgebruik en inhoud.

In de jeugdcollectie zijn verschillende speelleermaterialen te vinden. Voor allerlei leeftijdsgroepen zijn puzzels en educatieve spellen te leen.

De bibliotheek bezit een verzameling dvd's. Er zijn speelfilms, muziekdvd's en informatieve dvd's te vinden. Er is zowel een collectie voor de volwassenen als voor de jeugd. De collectie voor de jeugd, bestaat net als bij de boeken uit A, B, C en D voor de verschillende leeftijdscategorieën.

Zowel op de jeugd als ook op de afdeling voor volwassenen is een collectie luisterboeken beschikbaar. U kunt hiermee thuis of tijdens uw vakantie luisteren naar familieverhalen, spannende verhalen of gedichten. Naast deze luisterboeken op audio cd, heeft de bibliotheek ook een collectie boeken op daisyrom. Het voordeel van een daisyrom is, dat het verhaal langzamer of sneller kan worden afgespeeld,. Ook kan er gemakkelijker naar een passage gezocht worden.
U kunt een daisyrom echter alleen afspelen met een daisyspeler. Een daisyrom is gratis voor vier weken te leen, eventueel samen met een daisyspeler.  Er is zowel een collectie voor volwassenen als voor de jeugd.

De ZINiN Bibliotheek heeft daisyspelers aangeschaft, die voorzien zijn van een duidelijk handleiding.
U kunt de daisyspeler gratis uitproberen in de bibliotheek.Ook is het mogelijk om een speler vier weken te lenen.
Bent u slechtziend of heeft u dyslexie, dan kunt u misschien een vergoeding krijgen voor de aanschaf van een daisyspeler. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met uw ziektekostenverzekeraar.

In uw bibliotheek kunt u gratis gebruik maken van het internet, om zo informatie op te zoeken of uw mail te controleren. U kunt ook pagina's afdrukken.

Bent u op zoek naar actuele informatie, een kranten- of tijdschriftartikel, een boekbespreking, een filmrecensie of wilt u snel informatie over een bepaald onderwerp, dan kunt u in de bibliotheek gratis gebruik maken van internet.
Naast internet heeft u op de publiekspc’s van de bibliotheek ook toegang tot een aantal online databanken en een selectie van naslagwerken. 

In de bibliotheek Nijverdal is via WIFI ook met uw laptop toegang tot internet mogelijk.

In uw bibliotheek kunt u gratis tal van digitale bestanden raadplegen zoals:
Actualiteit: Krantenbank / Actuele Documentatiebank
Literatuur: Fictierom / Literom / Uittrekselbank / Jeugdliterom
Geschiedenis: Keesings Historisch archief
Consumenten: Online Consumentengids

Ook kunt u via Picarta inzicht krijgen in de boekencollectie van alle bibliotheken in Nederland.

De bibliotheek heeft abonnementen op bijna alle grote landelijke en regionale dag- en weekbladen. Er zijn voldoende zitplekken om onder het genot van een kop koffie/thee een krant te lezen. 

De bibliotheek heeft tijdschriften over allerlei mogelijke onderwerpen, zoals sport, spiritualiteit, muziek, eigen huis en tuin, computers, gezondheid, geschiedenis, enz. Het meest actuele exemplaar kunt u in de bibliotheek lezen. Oudere nummers worden ook uitgeleend door. Ook zijn er voor alle leeftijden jeugdtijdschriften te leen.

In de bibliotheek is een e-reader te leen met een aantal geselecteerde romanverhalen. Hiervoor zijn een aantal uitleenvoorwaarden vastgesteld, die hieronder beschreven zijn.

Uitleenvoorwaarden:

*

De e-reader wordt uitgeleend en ingenomen via de balie (kan niet via de zelfservice). 

*

De uitleentermijn is vier weken.

*

Verlenging van de uitleentermijn is niet mogelijk.

*

De e-reader dient ingeleverd te worden in de vestiging waar hij geleend is.

*

U mag de e-reader niet uitlenen aan derden.

*

U mag geen instellingen veranderen en zelf downloaden van digitale content naar de e-reader is niet toegestaan. Ook mag u de
e-books niet verwijderen. Het is niet toegestaan een pincode op de e-reader aan te brengen. Doet u dit wel, dan zijn de kosten voor
het resetten en het opnieuw opladen van het apparaat voor rekening van de lener.

*

Bij te laat inleveren zal er een te-laat-geld worden berekend.

*

Bij beschadiging, verlies of niet-inleveren wordt een vergoeding van € 250,-- in rekening gebracht.

Aansprakelijkheid:

De bibliotheek is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele gebreken die zich voordoen gedurende de uitleentermijn en evenmin voor de schade aan de lener, derden of goederen, ontstaan door het gebruik van het geleende. Het lenen van het apparaat geschiedt voorop eigen risico. Bij onjuist gebruik of onjuiste bediening van de apparatuur is de bibliotheek niet aansprakelijk voor eventuele schade.